SATA 34322 英寸六角风动套筒 (1/2inch,29mm)

Đầu nối khẩu: 1/2inch
Kích thước: 29mm
 

Detail

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化