SATA 34706 1/2英寸风动接杆 (1/2inch,300mm)

Đầu nối khẩu: 1/2inch
Chiều dài: 300mm
 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化