SATA 34840 1英寸六角风动套筒 (1inch,52mm)

 Đầu nối khẩu: 1 inch

Đầu khẩu 6 cạnh
Kích thước: 52mm
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化