SATA 34843 1英寸六角风动套筒 (1inch,55mm)


Đầu nối khẩu: 1 inch
Đầu khẩu 6 cạnh
Kích thước: 55mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化