SATA 34925 六角风动长套筒 (1 inch,37mm)

Đầu nối khẩu: 1 inch
Kích thước: 37mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化