SATA 34928 1英寸公制六角风动加长套筒 (1 inch,40mm)

Đầu nối khẩu: 1 inch
Kích thước: 40 mm
 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化