SATA 70611A 迷你钢丝钳 (4 inch)

Chiều dài kìm (L): 110mm
Đường kính cắt tối đa: ø1.5mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化