emin

Scientific Test 5000C 半导体特性曲线图示仪 (2.0nA ~ 50A)

 • 制造商: Scientific Test
  Model: 5000C
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Current Ranges:
- Standard: 2.0nA ~ 50A
- Up to 100A with Mainframe Extension
Voltage Ranges:
- Standard (anode): 10mV ~ 1000V
- 2000V with 2kV Anode Option
- Standard (gate): 10mv ~ 20V
- 80V with 80V Gate Option
Leakage:
- Max resolution: 1 NA (1PA)
- Accuracy: 1% + 2NA + 20PA/V
(1% + 200PA + 2PA/V)
Breakdown:
- Max resolution: 1MV
- Accuracy:
BVCEO, BVCES, BVDSS, VD, BVCBO, VDRM, VRRM, VBB, BVR: 1% + 100MV
BVR, BVZ: 0.4% + 2 LSB
BVEBO, BVGSS, BVGKO: 1% + 10MV
Vcesus:
- Max resolution: 0.5V
- Accuracy: 2% + 0.5V
Impedance:
- Max resolution: 0.001 Ω 1μV
- Accuracy: 1% + 1% Range
Gain:
- Max resolution: .01 hFE.0001 CTR
- Accuracy: VCE: 1% + 10MV; IC: 1% + 100NA; IF, IB: 1% +5NA
On stage:
- Max resolution
VCESAT, VBESAT, VBEON, VF, VT,VDSON, IDON, VGSON,VGEON VF, VGSTH,VGETH, VO, VC: 1MV
IIN (Regulator): 10NA
- Accuracy:
VCESAT, VBESAT, VBEON, VF, VT,VDSON, IDON, VGSON,VGEON VF, VGSTH,VGETH, VO, VC: 1% + 10MV
IIN (Regulator): 1% + 5NA
Off
- Max resolution: 1MV
- Accuracy: 1% + 10MV
Trigger (IGT; VGT; VOPER (Relay)):
- Max resolution: 10NA; 1MV; .10V
- Accuracy: 1% + 5NA; 1% + 10MV; 1% + .10V
Curve Tracer Tested: MOSFETs (N and P Chanel), Transistors (NPN and PNP), IGBT, JFET, Zener, Diode, SCR, Triac, SIDAC, DIAC, SSOVP

Details

Datasheet

 
 


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会