Sew ED-305 配电盘仪表(±2.0%fs)

Accuracy: ± 2.0% f.s

Weight :Approx. 300 g

Dimension :117(L) × 107(W) × 53(D)mm

NOTE: chose the product by the range:

1. AC Voltmeter

  a. 3 range:

                10/30/100 V                     No: 305ACV 300

                75/150/300 V                   No: 305ACV 301

  c. 4 range:

                1/3/10/30 V                     No: 305ACV 400

                15/30/150/450V               No305ACV 401

                100/250/500/1000V          No305ACV 402

                5/30/100/300V                 No305ACV 403

                75/150/300/750V             No305ACV 404

2. DC Voltmeter

    a. 3 range:
                10/30/100V                     No: 305DCV 301
                 3/15/300V                      No305DCV 302
  c. 4 range:
                300mV/1V/3V/30V          No305DCV 400

                1/3/10/30V                     No305DCV 401
                10/30/100/300V              No305DCV 402
                10/30/100/300 mA          No305DCV 403
                15/30/150/450V              No305DCV 404

Khách hàng chú ý: Mỗi model sản phẩm này có nhiều loại khác nhau nên cần đọc kỹ datasheet để chọn thông số, giải đo, kích thước phù hợp trước khi đặt hàng


Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化