Sew ST-670B 配电盘仪表(2%DC,2.5%AC,2.0%频率)

Accuracy: 2% DC, 2.5% AC, 2.0% Frequency

General Dimension: 73 x 63 mm

Hole Diameter: Ø52

Is a S-series Products

Note: Select the device following this measuring ranges:

For DC:

µA Scale: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 800

- mA Scale: 1,5,10,15,20, 30,100, 150, 200,250, 300,500,800

- A Scale: 1, 5, 10,20,30, 50

- mV Scale: 50, 60, 100, 500

- V Scale: 3,5,10,20, 30, 50,100,150, 200,300,500, 600

 

For AC:

- mA Scale: 50,100, 150, 200,250, 300,500,800

- A Scale: 1, 5, 10, 15,20,30

-V Scale: 150, 250,300, 500

 

For Frequency: 45~55Hz ; 45~65Hz; 55~65Hz

Khách hàng chú ý: Mỗi model sản phẩm này có nhiều loại khác nhau nên cần đọc kỹ datasheet để chọn thông số, giải đo, kích thước phù hợp trước khi đặt hàng


Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化