Sinwa 62490 角度尺

- Kích thước: 100mm
- Độ chia: 1 độ
- Trọng lượng: 82 gam
- Số lá thước: 02

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化