SHINWA 62612 间隙尺孔尺加直尺(15mm)

- Hệ đo:  m
- Khoảng đo thước lá : 0- 150mm
- Khoảng đo dưỡng (đo lỗ, đo khe hẹp) : 1-15mm
- Chia độ: 0.1mm
- Số lá:2 lá


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化