emin

SHINWA 62612 间隙尺孔尺加直尺(15mm)

 • 制造商: Shinwa
  Model: 62612
  来源: Japan
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

- Hệ đo:  m
- Khoảng đo thước lá : 0- 150mm
- Khoảng đo dưỡng (đo lỗ, đo khe hẹp) : 1-15mm
- Chia độ: 0.1mm
- Số lá:2 lá


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会