Shinwa Balls 77375(5M)

Sử dụng trong ngành xây dựng đo mặt phẳng
Chiều dài dây: 5m
Trọng lượng: 225g

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化