SI ANALYTICS SLR 加热磁力搅拌器(显示温度和搅拌速度)

  • Material:
  • Size:
Detail

PHỤ TÙNG:

+ ĐIỆN CỰC NHIỆT ĐỘ Pt 1000

Model W5791 NN HT (Order no. 285105308)

- Khoảng đo nhiệt độ: -300C …+2000C

- Bằng thép không gỉ 170 x Æ4 mm. Dây dài 1 m

1

125 (EURO)

+ GIÁ ĐỠ ĐIỆN CỰC NHIỆT ĐỘ

Type Z 601 (Order no. 285416492)

- Bằng thép không gỉ. Dài 450 mm, Æ 10 mm

1

40 (EURO)

+ KẸP ĐIỆN CỰC NHIỆT ĐỘ

Type Z602 (Order no. 285416505)

- Bằng thép không gỉ

1

90 (EURO)

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化