SI ANALYTICS Uvi Light XT 可见分光光度计 - 2 nm

  • Material:
  • Size:
Detail

OPTION:

 

 

+ Cuvette bằng thủy tinh 10 mm – Đức

1

40 (EURO)

+ Cuvette bằng thạch anh 10 mm – Đức

1

80 (EURO)

+ PHẦN MỀM + DÂY NỐI

Model SZ 1010 LabPower (Order No. 285600300)

Chạy với các model Uvi Light and Uvikon

1

690 (EURO)

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化