Siemens 3RT10 35-1AP00 接触器,40A,AC3 - 18.5KW / 400V

 Size : S2

Số cực : 3
Dòng định m ức : AC1/AC3 : 55A/40A
Điện áp cuộn hút : 230VAC – 50Hz
Tiếp điểm phụ : 0
Dùng cho động cơ 3 pha : 18.5KW/400V
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化