SINCON SL222 激光水平仪

- Range: Radius R0-20m
- Number of laser: 4V+1H+1D+1C ( 4 tia đứng + 1 tia ngang +  1 điểm dọi tâm +1 điểm giao trần )
- Laser diameter: 1mm/10m
- Self-balancing angle limit: ± 3o
- Power: AA 3x1.5V or 220V AC
- Operation time: 8 giờ
- Dimensions: 115 x 175 mm
- Weight: 1.25 Kg


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化