Smart Sensor AR827 数字温湿度表

- Nhiệt độ : 
Dải đo : -10℃ ~ 50℃
Độ phân giải : 0.1°C
Độ chính xác : ±1.5°C
- Độ ẩm : 
Dải đo : 10%RH ~ 99%RH
Độ phân giải : 0.1%RH 
Độ chính xác : ±3% (41 ~ 80%), ±5% (10% ~ 40%)
Khả năng đáp ứng : 2 lần / 1s
Đèn nền màn hình : có 
Nguồn : pin 9V
Trọng lượng : 158g


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化