Sokkia B40 Máy Thủy Bình

Magnification: 24X

Accuracy: ± 2mm / 1km

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化