Tô vít đóng dẹt 5mm x4inch (100mm)

Size: 5x100mm 
Weight: 500 g

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化