Stanley 72-821 开口扳手 24mm

- Kích thước: 24mm
- L = 315mm
- Trọng lượng : 0.5kg


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化