Sử dụng Máy đo độ rung để đánh giá rung động của máy, cân bằng các chi tiết quay

expected string or bytes-like object