emin

Tektronix P5205A 高压差分探头(100Mhz,1300V)

 • 制造商: TEKTRONIX
  Model: P5205A
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Attenuation 50X / 500X  
Differential Voltage 500X: ±1300 V
50X: ±130 V
Common Mode Voltage ±1300 V
Maximum Input Voltage-to-Earth 1000 V CAT II 
Bandwidth 100 MHz
Input Impedance at the Probe Tip 5 MΩ || <2 pf="" br=""> Typical CMRR DC: >80 dB
  100 kHz: >60 dB
  3.2 MHz: >30 dB
  50 MHz: >26 dB
Cable Length 1.8 m

Details

Download datasheet

Catalog 2020


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会