emin

Tektronix P5202A 高压差分探头(100Mhz,640V)

 • 制造商: TEKTRONIX
  Model: P5202A
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    


Attenuation 20X / 200X 
Differential Voltage 200X: ±640 V
20X: ±64 V
Common Mode Voltage ±640 V 
Maximum Input Voltage-to-Earth 450 V CAT l
300 V CAT ll
Bandwidth 100 MHz
Input Impedance at the Probe Tip 5 MΩ || <2 pf="" br=""> Typical CMRR DC: >80 dB
  100 kHz: >60 dB
  3.2 MHz: >30 dB
  50 MHz: >26 dB
Cable Length 1.8 m

Details

Download datasheet

Catalog 2020


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会