emin

Tektronix P5210A 高压差分探头(50Mhz,5600V)

 • 制造商: TEKTRONIX
  Model: P5210A
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Attenuation 100X / 1000X  
Differential Voltage 1000X: ±5600 V
100X: ±560 V
Common Mode Voltage ±5600 V
Maximum Input Voltage-to-Earth 2300 V CAT l
1000 V CAT III
Bandwidth 50 MHz
Input Impedance at the Probe Tip 5 MΩ || <2 pf="" br=""> Typical CMRR DC: >80 dB
  100 kHz: >60 dB
  3.2 MHz: >30 dB
  50 MHz: >26 dB
Cable Length 1.8 m

Details

Download datasheet

Catalog 2020


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会