TENMARS TM-190 Multi-Field EMF Meter (50V/m~2000V/m)

Sensor :Electromagnetic field/ Electric field/ RF strength field

Low frequency, axis (X, Y, Z)

Range: 0.02~2000mg, 0.02 đến 200μT/ 50V/m đến 2000V/m. / 0.02μW/m ²~ 554mW / m²

Resolution: 0.01 / 0.1 / 1 mG hoặc

0,01 / 0,1 / 1 μT1 V / m 0.01μW / m², 0.1μA / m, 0.1mV / m, 0.001μW / cm², 1dB

Frequency: 50/60 Hz/ 50 / 60Hz/ 50MHz đến 3.5GHz

Accuracy: ± (15% + 100dgt) ± (7% + 50dgt)/ ± 2dB ở tốc độ 2.45GHz

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化