emin

TENSE KON-TER-50数字热接触器

 • 制造商: TENSE
  Model: KON-TER-50
  来源: Turkey
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • Price (exclude tax) 2,370,000 VND
  Price (include tax) 2,607,000 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    


- Rated current: 50A

- Mounting: Din rail

Details

//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/32150/psCT/20180828/8801125/CONG_TAC_TO_DIEN_TU_K__M_BAO_VE_NHIET_KON_TER_50___Digital_Thermal_Contactor_KON_TER_50_(kon_ter_50).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/32150/psCT/20180828/8801125/CONG_TAC_TO_DIEN_TU_K__M_BAO_VE_NHIET_KON_TER_50___Digital_Thermal_Contactor_KON_TER_50_(kon_ter_50_2).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store1/32150/psCT/20180828/8801125/CONG_TAC_TO_DIEN_TU_K__M_BAO_VE_NHIET_KON_TER_50___Digital_Thermal_Contactor_KON_TER_50_(kon_ter_50_3).jpg


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会