TES TES-3092 交直流钳形表(700A AC / DC)

 • 制造商: TES
  Model: TES-3092
  来源: Taiwan
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Manufacturer: TES
Model: TES-3092
Original: Taiwan

-Compact & Pocket Size
-AC 700A & DC 800A
-600V AC & 200V DC Ohm/Continuity Beeper.
-One Touch DAC Zero
-DC/AC Current:
200A/800A (DCA)
200A/700A (ACA)
-DC/AC Voltage:
200V (DCV)
600V (ACV)
-Ohms: 2K
-Resolution: 0.1 A/1A, 0.1V/1V

Details

Datasheet/ Catalogue


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会