TESTO 0572 0500 Testo 174-D, USB-Interface Testo 174

Dùng để trao đổi dữ liệu và chương trình giữa Testo 174H (hoặc 174T) và máy tính thông qua giao tiếp USB

Code đặt hàng:  0572 0500

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化