TESTO 0603 1993 防水表面探头

Dải đo: -50 đến 350 °C

Độ chính xác: ± 0.2 °C (-20 đến 70 °C), class 1 (dải đo còn lại)
Thời gian đáp ứng 30s

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化