TESTO 0613 1212 NTC 型温度探头

Temperature - NTC

Measuring range -50 to +150 °C

Accuracy ±0.5 % of mv (100 to +150 °C)

±0.2 °C (-25 to +74.9 °C)

±0.4 °C (remaimig range)

Reaction time 10 s

General technical data

Weight 145 g

Length probe shaft 115 mm

Product-/housing material Plastic

Waterproof Waterproof NTC immersion/penetration probe

Protection class IP54

Fixed cable yes

Cable length 1.2 m

Diameter probe shaft tip 4 mm

Diameter probe shaft 5 mm

Length probe shaft tip 50 mm

Product colour grey; Black; silverĐầu dò nhiệt độ kiểu NTC

Phạm vi đo nhiệt độ -50 ... 150 ° C

Độ dài đầu dò 50mm

Đường kính thăm dò 5mm

Độ chính xác đo nhiệt độ ± 0,2 ° C (khoảng -25 ... 74,9 ° C), ± 0,4 ° C (khoảng -50 ...- 24,9 ° C; 75 ... 99,9 ° C) , ± 0,5% (phạm vi 100 ... 150 ° C)

Loại đầu dò nhiệt độ đâm xuyên, ngâm

Đo lường : nhiệt độ

Chiều dài cáp 1,2m

Thời gian đáp ứng <10 giây

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化