emin

Texio PA160-0.4B 稳压直流电源(160V / 0.4A)

 • 制造商: TEXIO
  Model: PA160-0.4B
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    


Output (Voltage,Current): 0V-160V, 0A-0.4A

Ripple: CV 1mVrms

CC 1.6mArms

Line regulation:CV 8mV

CC 1mA

Load regulation CV 8mV

CC 5mA

Dimensions

W×H×D(mm) 104 ×124×350

Power

consumption

W/VA(approx.) 100W/150VA

Weight kg

(approx.) 6.6
Details

Download datasheet • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会