emin

Texio PA18-3B 稳压直流电源(18V / 3A)

 • 制造商: TEXIO
  Model: PA18-3B
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    


Output (Voltage,Current): 0V-18V, 0A-3A

Ripple: CV 0,5mVrms

CC 1mArms

Line regulation:CV 1mV

CC 2mA

Load regulation CV 3mV

CC 5mA

Dimensions

W×H×D(mm) 104 ×124×350

Power

consumption

W/VA(approx.) 110W/140VA

Weight kg

(approx.) 6.6

Details

Download datasheet • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会