TOP KW-S424D-1 公制套筒,24件

Bộ tuýp TOP KW-S424D-1 bao gồm :  

- 18 đầu típ 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

- 1 đầu mở bugi

- 1 cần lắc léo 1/2"

- 1 cần chữ T 1/2"

- 1 cần siết tự động

- 2 đầu nối 1/2" dài 5" và 10"

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化