CầnxiếtlựcToptulANAF1635(1/2“70-350Nm L = 645mm)

- Kích thước: 1/2" 70-350Nm L=645mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化