Bộtuýpmởbulông1/ 2“Toptul GCAD2407

Tuýp lục giác BAEA1610 ~ BAEA1632:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

 Tay vặn tự động CJTV1629;

Cần trượt CTCK1625;

Cây nối CAAA1605,1610;

Khúc nối lắc léo CAHA1678;

Tuýp mở bugi có nam châm BAAR1616, BAAR1621

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化