Toptul GCAI150R 1/4"+1/2"手工具组(150PCS 公制六角)

- 12 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4" BAEA0804~0813 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

- 8 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

- 5 tuýp sao đầu 1/4" BAED0804~0808 các size:  E4, E5. E6, E7, E8

- 2 tay nối dài đầu 1/4" CAAA0802~0804 dài 2" và 4"

- 1 tay nối mềm đầu 1/4" CASA0806 dài 6"(L)

- 1 cần trượt chữ T đầu 1/4" CTCK0811

- 1 lắc léo đầu 1/4" CAHA0840

- 1 mũi thay đầu vít nhanh FTAB0808 : 1/4" x 1/4" (H)

- 7 mũi vít lục dẹp và pake  GAAV0704

  . FSAA0804~086E: 4, 5.5, 6.5 mm

  . FSBA0801~0802: PH1 và PH2

  . FSCA0801~0802: PZ1 và PZ2

- 7 mũi vít lục giác đầu 1/4" GAAV0701 gồm các size FSDA0802~0808: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm

- 7 mũi vít sao đầu 1/4" GAAV0702 gồm các size FSEA0810~0840: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

- 7 mũi vít sao đầu 1/4" GAAV0703 gồm các size FSGA0810~0840: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

- 1 tay vặn đâu 1/4" CAIP0816

- 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4" CJBG0815

- 20 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2" BAEA1608~1632 các size:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

- 5 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2" BAEE1614~1622 gồm các size: 14, 15, 17, 19, 22 mm

- 6 tuýp sao đầu 1/2" BAED1610~1620 các size:  E10, E12. E14, E16, E18, E20

- 2 tay nối dài đầu 1/2" CAAA1605 & 1610 dài 5" và 10"

- 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1216 : 3/8"(F) x 1/2"(M)

- 1 lắc léo đầu 1/2" CAHA1678

- 2 tuýp bugi đầu 1/2" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm

- 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/2" Dr. x 5/16" (H) FTAB1610

- 1 mũi vít pake đầu 5/16" FSBA1003 - PH3

- 2 mũi vít lục giác đầu 5/16" FSDA1012 & 1014 các size: 12, 14 mm

- 2 mũi vít sao  đầu 5/16" FSEA1045 & 1050 các size: T45, T50

- 1 cần lắc léo đầu 1/2" CFAE1615 dài 15"

- 1 cần siết L đầu 1/2" AFAN1610 dài 10"

- 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2" CJBG1627

- 17 khóa vòng miệng 15° AAEX0606~2222 các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

- 7 chìa lục giác ngắn GAAL0701 các size: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

- 1 kìm bằng DBBB2207B dài 7"

- 1 kìm cắt DEBB2206B dài 6"

- 1 kìm bấm chết DAAQ1A10 dài 10"

- 1 búa HAAA0532 nặng 500g

- 5 cây đột lấy dấu GAAV0501

- 1 tua vít pake ngắn FBBB0203 : PH2x25

- 2 tua vít pake FBAB0108 & 0210 gồm các size: PH1x80 & PH2x100

- 1 tua vít dẹp ngắn FABB6E03 : 6.5x25

- 2 tua vít dẹp FAAB5E10~6E15 gồm các size: 5.5x100 và 6.5x150

Kích thước: W560xD412xH120 mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化