TOPTUL GM-1328 15°偏置专业线组合扳手和凿子冲头套件 (13pcs)

8 x AABW0808~1919

Pro-Line Combination Wrench 15° Offset

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

5 x GAAV0501

Bộ mũi khoan đục - Chisel Punch Set

Pin Punch: 4x10x150 mm

Cape Chise l: 5x10x130 mm

Cold Chisel: 12x10x130 mm

Taper Punch: 3x10x120 mm

Center Punch: #2x10x120 mm


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化