emin

Yasuda 517 DU PONT 类型降落冲击试验机

 • 制造商: Yasuda
  Model: 517
  来源: Japan
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Falling Height: 50 to Max. 500 mm (Pitch 50 mm)

Falling Weight: 300 g, 500 g and 1,000 g

Punch: R1/16″, R1/8″, R3/16″ and R1/4″

Die: φ1/2″ and φ0.625″

Test Plate: Steel Plate, 200 × 100 × T0.6 mm

Dimensions/ Weight (Approx.): 

+ W500 × D300 × H840 mm/ 42 kg

+ W500 × D300 × H1,320 mm/ 50 kg

Details

Datasheet


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会