emin

ThướctỷlệStaedtler56198

 • 制造商: YATO
  Model: 56198
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

Staedtler Mars 561 98-DIN có các tỉ lệ: 1:2,5 - 1:5 - 1:10 - 1:50 - 1:100


Staedtler Mars 561 98-1 có các tỉ lệ: 1:20-1:25-1:50-1:100-1:125


Staedtler Mars 561 98-2 có các tỉ lệ: 1:20-1:25-1:33-1:50-1:75-1:100


Staedtler Mars 561 98-4 có các tỉ lệ: 1:100-1:200-1:250-1:300-1:400-1:500


Staedtler Mars 561 98-6 có các tỉ lệ: 1:500-1:1000-1:1250-1:1500-1:2000-1:2500


Chi tiết注册收新闻 - 获得优惠活动的机会