用千分尺精度测量屏幕平面

Đo bề mặt, kích thước và kiểm tra độ nghiêng của sản phẩm

``
Công nghệ sử dụng laser để đo giữa các điểm trên bề mặt của sản phẩm để kiểm tra bề mặt, kích thước và độ nghiêng của sản phẩm.
Ứng dụng có thể kết hợp sử dụng 1 hoặc 2 hay 3 đầu đo tùy theo ứng dụng của khách hàng.
Thông tin sản phẩm: 
- Khoảng cách đo 110mm - 190mm
- Độ chính xác 
± 40 µm
- Nguồn sáng: Laser, màu đỏ
- Tr