emin

0.7立方玉阳YY435流量计毒性指标检测设备

 • 制造商: YuYang
  Model: YY435
  来源: China
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

1. Chamber Dimensions (mm) 1100 (W) × 800 (D) × 1300 (H)

2. Control Unit Dimensions (mm) 530 (W) × 270 (D) × 280 (H)

3. Voltage: Dual - 110V-60Hz 3A - 230V-50Hz 2A

4. Weight: 70kg

Gas: Cf (ppm)

CO2: 100000

CO: 4000

H2S: 750

NH3: 750

HCHO: 500

HCl: 500

CH2CHCN: 400

SO2: 400

NOX: 250

C6H5OH: 250

HCN: 150

HBr: 150

HF: 100

Chi tiết

Datasheet
注册收新闻 - 获得优惠活动的机会