Máy phát Plasma Advanced Energy Paramount MF (8.0kW, 400kHz)

- Công suất RF: 2.0 kW, 3.0 kW, 5.0 kW, 8.0 kW
- Tần số: 400 kHz, điều chỉnh tần số ±10%
- Thời gian điều chỉnh: < 100 ms
- Độ chính xác công suất tại 50 Ω: ±2 W hoặc ±1% điểm đặt, lấy giá trị lớn hơn
- Dải tần số xung: 10 Hz ~ 2 kHz
- Giao tiếp: RS-232, Ethernet, DeviceNet®, Profibus, EtherCAT®

- Công suất RF: 5.0 kW
- Tần số: 2 MHz, điều chỉnh tần số ±10%
- Thời gian điều chỉnh: < 100 ms
- Độ chính xác công suất tại 50 Ω: ±1 W hoặc ±1% điểm đặt, lấy giá trị lớn hơn
- Dải tần số xung: 10 Hz ~ 10 kHz
- Giao tiếp: RS-232, Ethernet, DeviceNet®, Profibus, EtherCAT®

Chi tiết

Datasheet

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch