Nguồn điện áp cao DC Advanced Energy UltraVolt 1/16AA (62VDC,30W)

Đầu vào (12V; 24V): (Điều kiện)
- Dải điện áp: Công suất tối đa: +11 ~ 16VDC; +23 ~ 30VDC
- Dải điện áp: Công suất giảm tải, +9 ~ 32VDC; +9 ~ 32VDC
- Dòng điện: Chế độ chờ, ngắt: < 30mA
- Dòng điện: Không tải: < 100mA (4 W); 150mA (20 & 30 W)
- Dòng điện: Tải tối đa: < 450mA (4 W); < 1000mA (20 W)/ < 1500mA (30 W)
- Độ nhiễu dòng AC: Tải tối đa, đầu vào danh định: < 80mA p-p
Đầu ra:
- Dải điện áp: Đầu vào danh định: 0 ~ 62VDC
- Điện áp đầu vào danh định: 12, 24, 24VDC
- Công suất: Đầu vào danh định: 4, 20, 30W
- Dòng điện: trên dải điện áp toàn bộ đầu ra: 64, 320, 480mA
- Hệ số tỷ lệ dòng điện: Tải tối đa: 42.67, 969.7, 960mA/V
- Tỷ lệ theo dõi điện áp: 10:1 ± 2% tại 10 MΩ
- Độ nhiễu: Tải tối đa: 0.03, 0.06, 0.15%V p-p
- Ổn định dòng: Công suất tối đa, đầu vào danh định, Max Eout: < 0.01 %
- Ổn định tải tĩnh: Không tải đến tải tối đa, Max Eout: < 0.01%
- Độ ổn định: 30 phút, khởi động, mỗi 8h/ngày: < 0.01%/< 0.02%
Lập trình và điều khiển:
- Trở kháng đầu vào: Đầu vào danh định: + output models 1.1 MΩ ~ GND, - output models 1.1 MΩ ~ +5 Vref
- Điều chỉnh trở kháng: 10 ~ 100 K
- Trở kháng và điện áp đầu ra: T=+25°C: + 5.00 VDC ± 2%, Zout = 464 Ω ± 1%
Môi trường:
- Nhiệt độ thân máy vận hành: Tải tối đa: -40 ~ +65°C
- Hệ số nhiệt: ±50PPM/°C
- Độ ẩm: 0 ~ 95%, không ngưng tụ
- Thể tích: 54.8cm3, 3.34in3
- Trọng lượng: 114g, 4.0oz
- Dung sai:
Tổng thể: ±1.27 mm (0.050")

Chi tiết

Datasheet


 
   • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch