Nguồn điện áp cao DC Advanced Energy UltraVolt 1/4A (250VDC)

- Dải điện áp: Công suất tối đa, +11 ~ 16VDC
- Dải điện áp: Công suất giảm tải, +9 ~ 32VDC
- Dòng điện: Chế độ chờ, ngắt: < 30mA
- Dòng điện: Không tải: < 100mA
- Dòng điện: Tải tối đa: ~ 400mA
- Độ nhiễu dòng AC: Tải tối đa, đầu vào danh định: < 80mA p-p
Đầu ra:
- Dải điện áp: Đầu vào danh định: 0 ~ 250VDC
- Công suất: Đầu vào danh định: 4, 20, 30W
- Dòng điện: Dải điện toàn bộ đầu ra: 16, 80, 120mA
- Tỷ lệ theo dõi dòng điện: Tải tối đa: 0.985, 3.90, 7.40mA/V
- Tỷ lệ theo dõi điện áp: Với option Y5: 10:1 ± 2% into 10 MΩ
- Độ nhiễu: Tải tối đa: 0.01, 0.04, 0.048%V p-p
- Độ nhiễu với -F-M Option*: Tải tối đa, Max Eout, 300 pF Bypass Cap: 0.0052, 0.0028, 0.005%V p-p
- Ổn định tải động: ½ đến tải tối đa, Max Eout mỗi 0.1mA: < 0.20pk
- Ổn định dòng: Công suất tối đa, đầu vào danh định, Max Eout: < 0.01 %
- Ổn định tải tĩnh: Không tải đến tải tối đa, Max Eout: < 0.01%
- Độ ổn định: 30 phút, khởi động, 8h/ngày: < 0.01%/< 0.02%
Lập trình và điều khiển:
- Trở kháng đầu vào: Đầu vào danh định: + output models 1.1 MΩ to GND, - output models 1.1 MΩ ~ +5 Vref
- Điều chỉnh trở kháng: 10 ~ 100 K
- Trở kháng và điện áp đầu ra: T=+25°C: + 5.00 VDC ± 2%, Zout = 464 Ω ± 1%
Môi trường:
- Nhiệt độ vận hành: Tải tối đa:
Tiêu chuẩn: -40 ~ +65°C
-25PPM Option: +25PPM/°C
- Hệ số nhiệt:
Tiêu chuẩn: ±50PPM/°C
-25PPM Option: +25PPM/°C
- Độ ẩm: 0 ~ 95%, không ngưng tụ
- Thể tích: 70.5cm3, 4.30in3
- Trọng lượng: 142g, 5.0oz

Chi tiết

 Datasheet

 

   • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch