Nguồn điện áp cao DC Advanced Energy UltraVolt 2.5V (2500VDC, 1W)

- Điện áp đầu vào (Pins 1 và 2): 5 ±0.5VDC, 12 ±1 hoặc 24 ±2VDC
- Điện áp đầu vào: 5VDC
Dòng điện đầu vào: Tải tối đa: 55 mA, tải tối đa: 450mA
- Điện áp  đầu vào: 12VDC
Dòng điện đầu vào: Không tải: 45mA, tải tối đa: 200mA
- Điện áp đầu vào: 24VDC
Dòng điện đầu vào: Không tải: 35mA, tải tối đa: 160mA
- Cực: Dương hoặc âm cố định
- Điện áp đầu ra: 0 ~ 2500VDC
- Công suất đầu ra: 0.5W, 0.8W, 1W (tương ứng với Vin 5, 12, 24V)
- Dòng điện đầu ra: 0.20mA, 0.32mA, 0.40mA (tương ứng với Vin 5, 12, 24V)
- Ổn định điện áp tải: < 0.01%VDC điện áp đầu ra tối đa từ không tải đến tải tối đa
- Ổn định điện áp dòng: < 0.01%VDC điện áp đầu ra tối đa
- Tín hiệu gợn sóng:  < 0.01%V đỉnh ~ đỉnh tại tải tối đa
- Hệ số nhiệt độ: 100 ppm/°C
- Theo dõi điện áp đầu ra:

- Theo dõi điện áp đầu ra: 

đầu vào 12 ~ 24 V : 0 ~ +5 V ±2%

đầu vào 5 V : 0 ~ +2.5 V ±2%

- Điện áp tham chiếu: 

đầu vào 12 ~ 24 V: 5 V ±1%, TC: 100 ppm/°C, dòng điện đầu ra tối đa: 1 mA

đầu vào 5 V : 2.5 V ±1%, TC: 100 ppm/°C, dòng điện đầu ra tối đa: 1 mA

- Nhiệt độ hoạt động:  -10 ~ +65°C, tải tối đa, max Eout, nhiệt độ vỏ.

- Nhiệt độ bảo quản: -20 ~ +70°C

- Option: cáp fying cho đầu ra HV

- Thể tích: 13.8 cc (0.84 in3)

- Trọng lượng: 35 g (1.23 oz)

- Dung sai: Tổng thể: ±0.76 mm (0.0030")

Chi tiết

Datasheet


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch