Nguồn sáng quang AFS OST430ST (Singlemode,ST)

Loại cáp quang : Singlemode
Chuẩn đầu conector : ST
Kiểu sang đầu ra : Laser
Dải bước sóng : 1310nm/1550nm
Kiểu điều chế tần số : 2 kHz/CW (Continuous Wave)
Độ ổn  định : , 0.05 dB
Nguồn  đầu  ra  ;  >-8 dBm
Cảnh báo pin yếu
Nguồn : 2 pin AA và nguồn AC
Kích thước,trọng lượng: : 125cm X 70cm X 30cm; 180 g 
Nhiệt độ,độ  ẩm hoạt động: 0°C to +60°C,75%
Tiêu chuẩn: CE, RoHS and WEEE
Cung cấp bao gồm : Máy chính, túi mềm, hướng dẫn sử dụng
 
Chi tiết

 Options

AD100 FC/SC/ST adapter
 
AD110 ST/AT&T adapter
 
AD120 FC adapter
 
AD130 SC adapter
 
AD141 AMP Optimate adapter
 
AD142 AMP Optimate DNP adapter
 
AD146 AMP (J) Plastic Connector adapter
 
AD150 SMA FSMA adapter
 
AD160 H-P HFBR 4501 adapter
 
AD162 H-P HFBR 4503/4532 adapter
 
AD164 H-P HFBR 4506/4531 adapter
 
AD168 HFBR 4516 Dual Plastic adapter
 
AD171 Biconic LBLB adapter
 
AD172  Biconic LA1A adapter
 
AD175 F705-017-000 adapter
 
AD177 Dia GSF-3/HMS3 adapter
 
AD180 NEC D4 adapter
 
AD185 Hughes Contact adapter
 
AD186 Hughes Pin4569994-126 FOOOH adapter
 
AD190 Sumi Mini BNC adapter
 
AD195 Radial Optoball adapter
 
AD196 Radial VFO 710 adapter
 
AD210 Lucent LC adapter
 
AD215 S/LWL (DIN 4255) adapter
 
AD220 AT&T Rotary spl adapter
 
AD230 FDDI Duplex adapter
 
AD240 3M Bayonet Bicon adapter
 
AD270 Amphenol MFM adapter
 
AD310 MTRJ Connector adapter
 
AD320F 38999 Female adapter
 
AD320M 38999 Male adapter
 
AD325 TELLAB/MOLEX adapter
 
AD330 IBM ESCON adapter
 
AD340 Diamond E2000 adapter
 
AD350 Siemmens SV400 Series adapter
 
AD360 Toshiba FO7Duplex POF adapter
 
AD361 Toshiba TOCP155 TOSLINK POF adapter
 
AD370 Panduit Opti-jack adapter
 
AD380 3M Volition VF-45 adapter
 
AD390 LC/MU Uni adapter
 
CALS Calibration Sender
 
AD100 FC/SC/ST adapter
 
AD110 ST/AT&T adapter
 
AD120 FC adapter
 
AD130 SC adapter
 
AD141 AMP Optimate adapter
 
AD142 AMP Optimate DNP adapter
 
AD146 AMP (J) Plastic Connector adapter
 
AD150 SMA FSMA adapter
 
AD160 H-P HFBR 4501 adapter
 
AD162 H-P HFBR 4503/4532 adapter
 
AD164 H-P HFBR 4506/4531 adapter
 
AD168 HFBR 4516 Dual Plastic adapter
 
AD171 Biconic LBLB adapter
 
AD172  Biconic LA1A adapter
 
AD175 F705-017-000 adapter
 
AD177 Dia GSF-3/HMS3 adapter
 
AD180 NEC D4 adapter
 
AD185 Hughes Contact adapter
 
AD186 Hughes Pin4569994-126 FOOOH adapter
 
AD190 Sumi Mini BNC adapter
 
AD195 Radial Optoball adapter
 
AD196 Radial VFO 710 adapter
 
AD210 Lucent LC adapter
 
AD215 S/LWL (DIN 4255) adapter
 
AD220 AT&T Rotary spl adapter
 
AD230 FDDI Duplex adapter
 
AD240 3M Bayonet Bicon adapter
 
AD270 Amphenol MFM adapter
 
AD310 MTRJ Connector adapter
 
AD320F 38999 Female adapter
 
AD320M 38999 Male adapter
 
AD325 TELLAB/MOLEX adapter
 
AD330 IBM ESCON adapter
 
AD340 Diamond E2000 adapter
 
AD350 Siemmens SV400 Series adapter
 
AD360 Toshiba FO7Duplex POF adapter
 
AD361 Toshiba TOCP155 TOSLINK POF adapter
 
AD370 Panduit Opti-jack adapter
 
AD380 3M Volition VF-45 adapter
 
AD390 LC/MU Uni adapter
 
CALS Calibration Sender
 
AD100 FC/SC/ST adapter
 
AD110 ST/AT&T adapter
 
AD120 FC adapter
 
AD130 SC adapter
 
AD141 AMP Optimate adapter
 
AD142 AMP Optimate DNP adapter
 
AD146 AMP (J) Plastic Connector adapter
 
AD150 SMA FSMA adapter
 
AD160 H-P HFBR 4501 adapter
 
AD162 H-P HFBR 4503/4532 adapter
 
AD164 H-P HFBR 4506/4531 adapter
 
AD168 HFBR 4516 Dual Plastic adapter
 
AD171 Biconic LBLB adapter
 
AD172  Biconic LA1A adapter
 
AD175 F705-017-000 adapter
 
AD177 Dia GSF-3/HMS3 adapter
 
AD180 NEC D4 adapter
 
AD185 Hughes Contact adapter
 
AD186 Hughes Pin4569994-126 FOOOH adapter
 
AD190 Sumi Mini BNC adapter
 
AD195 Radial Optoball adapter
 
AD196 Radial VFO 710 adapter
 
AD210 Lucent LC adapter
 
AD215 S/LWL (DIN 4255) adapter
 
AD220 AT&T Rotary spl adapter
 
AD230 FDDI Duplex adapter
 
AD240 3M Bayonet Bicon adapter
 
AD270 Amphenol MFM adapter
 
AD310 MTRJ Connector adapter
 
AD320F 38999 Female adapter
 
AD320M 38999 Male adapter
 
AD325 TELLAB/MOLEX adapter
 
AD330 IBM ESCON adapter
 
AD340 Diamond E2000 adapter
 
AD350 Siemmens SV400 Series adapter
 
AD360 Toshiba FO7Duplex POF adapter
 
AD361 Toshiba TOCP155 TOSLINK POF adapter
 
AD370 Panduit Opti-jack adapter
 
AD380 3M Volition VF-45 adapter
 
AD390 LC/MU Uni adapter
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch