Ampe kìm AC/DC CEM DT-358 (AC/DC-1000A/600V, AC True RMS)

Chức năng: Dải đo tối đa - Độ chính xác cơ bản

Điện áp DC: 600V  ;  ±(0.5%+1d)

Điện áp AC: 600V  ;  ±(1.5%+2d)

Dòng điện DC: 1000A  ;  ±(2.0%+5d)

Dòng điện AC: 1000A  ;  ±(2.5%+4d)

Điện trở: 60MΩ  ;  ±(3.0%+5d)

Nhiệt độ: 760ºC/ 1400ºF  ;  ±(3.0%+3d)

Dung kháng: 10mF  ;  ±(2.5%+5d)

Tần số: 10kHz  ;  ±(1.2%+2d)

Dòng khởi động: 600A  ;  ±(1.5%+2d)

Kiểm tra tính liên tục: Phát ra âm thanh tại 50Ω

Diode kiểm tra: Dòng kiểm tra 0.3mA

Kích thước (H x W x D): 198mm x 66mm x 36mm

Trọng lượng: 230g


Phụ kiện: Cáp đo, Hộp đựng, Pin 9V và đầu đo nhiệt độ, Dây cáp USB và Phần mềm (356W)


Chi tiết

Datasheet


Features

DT-355

DT-356

DT-357

DT-355W

DT-356W

DT-358

Current measurement

AC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

LCD display counts

6000

6000

40000

6000

6000

50000

AC True RMS

*

*

*

*

*

*

Display with backlight

*

*

*

*

*

*

Data Hold

*

*

*

*

*

*

Max /Min

*

*

*

*

*

*

REL (Zero) Function

*

*

*

*

*

*

Auto Power Off

*

*

*

*

*

*

Low battery indication

*

*

*

*

*

*

Analog Bargraph / 61 seg.

*

*

*

*

*

*

1.57” (40mm) Jaw opening

*

*

*

*

*

*

NCV Detection

*

*

*

*

*

*

USB  interface

*

*

Wireless transmitter

433MHz

915MHz

Receive Sensitivity

-109dBm

Communication Distance

≤ 100m


Specifications

Function

Max Range

Basic Accuracy

DT-355/355W

DT-356/356W

DT-357

DT-358

Voltage DC

600V

±(0.5%+1d)

*

*

*

*

Voltage AC

600V

±(1.5%+2d)

*

*

*

*

Current DC

1000A

±(2.0%+5d)

*

*

*

Current AC

1000A

±(2.5%+4d)

*

*

*

*

Resistance

60MΩ

±(3.0%+5d)

*

*

*

*

Temperature

760ºC/ 1400ºF

±(3.0%+3d)

*

*

*

*

Capacitance

4000uF

±(2.5%+5d)

*

*

*

10mF

Frequency

10MHz

±(1.2%+2d)

*

10kHz

10kHz

10kHz

Inrush Current

600A

±(1.5%+2d)

*

*

Continuity check

Buzzer sounds at 50Ω

Diode test

Test current 0.3mA

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch