Máy kiểm tra độ bền và đập bằng máy tính Cometech QC-639Q (1-50J)

Loại kiểm thử: IZOD / CHARPY

Lực kiểm tra: IZOD 1-50J / CHARPY 1-50J (option hummer)

Độ hao năng lượng: < 2.5%

Dải kiểm tra đề xuất: 20% ~ 80% công suất búa

Giá trị hiển thị: 0.05°C

Góc va đập: 150°

Cổng kết nối với PC: TCP/IP

Nguồn điện: Một pha 100 ~ 240 V

Kích thước: 110 x 50 x 105 cm 

Trọng lượng: 300 kg

Chú ý: Chọn option phù hợp mới làm việc được

Chi tiết

Option

- SD101-04: Software

- QC-639 CE Protection Cover

- ISO Serial Optional Accessories:

+ IP-0004-00I: Izod vise ISO 180

+ IP-0102-00I:  Izod hammer 1J (Shared by ISO / ASTM)

+ IP-0272-00I:

Izod hammer (Dual range 2.75J and 5.5J) (Shared by ISO / ASTM)

Izod hammer (Dual range 11J and 22J) (Shared by ISO / ASTM)

Izod hammer  (Dual range 25J and 50J)(Shared by ISO / ASTM)

+ IP-0005-00I: Charpy vise ISO 179 / For Speed 2.9m/s

Block for Charpy test Speed 2.9m/s

+ IP-0005-20I: Charpy vise ISO 179 / For Speed 3.8m/s

Charpy hammer  1J / Speed 2.9m/s

Charpy hammer  2J / Speed 2.9m/s

Charpy hammer  4J / Speed 2.9m/s

+ IP-0503-F0I: Charpy hammer  5J / Speed 2.9m/s

Charpy hammer  7.5J / Speed 3.8m/s

Charpy hammer  15J / Speed 3.8m/s

Charpy hammer  25J / Speed 3.8m/s

Charpy hammer  50J / Speed 3.8m/s

- ASTM Serial Optional Accessories

+ IP-0004-00A: Izod vise ASTMD256

  Izod hammer 1J (Shared by ISO / ASTM)

+ IP-0272-F0A:

Izod hammer (Dual range 2.75J and 5.5J) (Shared by ISO / ASTM)

Izod hammer (Dual range 11J and 22J) (Shared by ISO / ASTM)

Izod hammer  (Dual range 25J and 50J) (Shared by ISO / ASTM)

+ IP-0005-00A:

Charpy vise ASTMD 6110

Charpy hammer  1J / Speed 3.46m/s

Charpy hammer  2.7J / Speed 3.8m/s

Charpy hammer  5.4J / Speed 3.8m/s

Charpy hammer  10.8J / Speed 3.8m/s

Charpy hammer  21.6J / Speed 3.8m/s

- QC-640: Impact Specimen V-Notcher

CQC-640 cutter (space for QC-640)

Video

 
 

Catalog


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch