Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC TB619A

loại 3/4 inch
Gồm 16 đầu khẩu từ 22 đến 55mm
Tay lắc vặn BR6A
Thanh nối dài: BE40-130, 200
Trọng lượng: 14.1kg
Trọng lượng: 3.1kg

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment